1. compact disc

  compact disc, se CD.
 2. kameraindustri

  kameraindustri, företagssektor för produktion av optik, teknik och lagringsmedier för registrering av analog och digital bild och film.
 3. kompaktskiva

  kompaktskiva, digitalt lagringsmedium för ljud, text och bild, se CD.
 4. kompakt

  kompakt är något hårt sammanpressat som inte kräver så stort utrymme.
 5. grammofon

  grammofon, skivspelare, anordning för mekanisk eller mekano-elektrisk reproduktion av ljud medelst en skivformig bärare.

 6. Claes ”Clabbe” af Geijerstam

  af Geijerstam, Claes ( ”Clabbe”), född 1946, diskjockey, radiopratare och popmusiker; jämför släktartikel af Geijerstam.
 7. frisbee

  frisbee, leksak och idrottsredskap: skivor eller diskar ( discar) av plast som kastas; i Sverige m.fl. länder också benämning på den tävlingssport som annars heter Flying Disc.
 8. diskjockey

  diskjockey, discjockey (engelska disc-jockey), DJ, person som väljer ut och presenterar musik i radio eller på diskotek.
 9. Blu-ray

  Blu-ray, Blu-ray Disc ®, BD, format för lagring av data i digital form.
 10. DVD

  DVD är en skiva som man kan lagra stora mängder digital information på.