1. diser

  diser, kvinnliga gudaväsen i fornnordisk mytologi, ursprungligen möjligen fruktbarhetsgudinnor, som blivit föremål för både offentlig och privat kult vid disablot.
 2. Diseröd

  Diseröd, tätort i Kungälvs kommun, Bohuslän (Västra Götalands län); 10 km nordöst om Kungälv; 1 328 invånare (2016).

 3. dis

  dis, mytologiskt väsen, se diser.
 4. dis

  dis, samling av i luften svävande droppar eller partiklar, vilka sprider ljuset.
 5. högtryck

  högtryck, anticyklon, område i atmosfären där lufttrycket vid samma höjd över havet är högre än i omgivningen i alla riktningar.

 6. dis-

  dis-, latinskt prefix med betydelsen ’isär’, ’i delar’ och ’o-’, t.ex. i latin distraho ’dra isär’ och i svenska distrahera.
 7. perspektiv

  perspektiv, uppfattningen av rumsliga förhållanden i synbilden.
 8. Titan

  Titan, Saturnus VI, solsystemets näst största måne och den överlägset största av planeten Saturnus månar, upptäckt 1655 av Christiaan Huygens.
 9. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 10. desinformation

  desinformation, spridning av (särskilt avsiktligt) felaktig information.