1. Disa Håstad

  Håstad, Disa, född 1940, journalist och författare, dotter till Elis Håstad.
 2. öga

  öga, hos djur (inklusive människan) ett organ som förmedlar synintryck.
 3. dimma

  dimma, samling av i luften svävande vattendroppar, vanligen med radien 5–10 mikrometer, vilka nedsätter den horisontella sikten till under 1 km.

 4. Carl Larsson

  Larsson, Carl, född 28 maj 1853, död 22 januari 1919, konstnär.
 5. desinfektion

  desinfektion, oskadliggörande eller bortskaffande av sjukdomsframkallande mikroorganismer i sådan utsträckning att de behandlade föremålen inte sprider smitta.
 6. informatik

  informatik, (engelska informatics; (för etymologi se information), vetenskapligt område som studerar användningen av informationsteknik och av hur sådan teknik bör utformas och tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.
 7. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 8. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 9. orografiska effekter

  orografiska effekter, inom meteorologin väderföreteelser som beror på jordytans form.
 10. diener

  diener, alifatiska eller alicykliska föreningar innehållande två kol–koldubbelbindningar.