1. diener

  diener, alifatiska eller alicykliska föreningar innehållande två kol–koldubbelbindningar.
 2. luftmassa

  luftmassa, luftvolym som i fysikaliskt hänseende är homogen och som är några km tjock och några tusental km i horisontell utsträckning.
 3. Disa

  Disa, litterär gestalt.
 4. Disa

  Disa, kvinnonamn av nordiskt ursprung, en kortform av sammansatta kvinnonamn på - dis; det kan även vara en form av Desideria.
 5. DIS

  DIS, förkortning för Draft International Standard, ett slutgiltigt förslag till internationell standard som ännu inte hunnit godtas som standard enligt ISO eller IEC.
 6. Pluton

  Pluton (grekiska Ploutōn, av ploutos ’rikedom’), underjords- och dödsrikesgud i antikens Grekland, ej helt urskiljbar från Hades.
 7. stoff

  stoff, tyg (jämför stoffmåleri); råmaterial, ämne, särskilt i bildlig bemärkelse.
 8. des-

  des-, förled med upphävande innebörd, t.ex. i desarmera, desinfektion och desorientera.
 9. disablot

  disablot (fornisl. dísablót), fornnordisk kult av diserna.
 10. Vanadis

  Vanadis (isländska Vanadís), i fornnordisk mytologi en benämning på gudinnan Freja.