1. disablot

  disablot (fornisl. dísablót), fornnordisk kult av diserna.
 2. dissa

  dissa, ringakta, förolämpa, tråka, nedvärdera, avspisa.
 3. fylgja

  fylgja (isländska), fylgia, i fornnordisk föreställningsvärld djur-, senare kvinnogestaltad dubbelgångare till människan.
 4. de-

  de-, förled med betydelsen ’ned-’, ’från-’, ’av-’, ’van-’, ’miss-’, som i deklassera ’nedklassa’ och deformerad ’missbildad’.
 5. Göteborg

  Göteborg, centralort (stad) i Göteborgs kommun, Västergötland och Bohuslän (Västra Götalands län); 572 799 invånare (2016).

 6. arktiskt dis

  arktiskt dis, dis som beror av den koncentration av luftföroreningar, främst sulfat och sot, som förekommer i luften över Arktis under senvintern.
 7. Dis Pater

  Dis Pater, romersk gud, med gemålen Proserpina härskare över underjorden och dödsriket.
 8. Disa Västberg

  Västberg, Disideria ( Disa), född Ögren, 1891–1966, politiker (socialdemokrat), riksdagsledamot (andra kammaren) 1941–56.
 9. diskontinuitet

  diskontinuitet, brist på sammanhang (kontinuitet), avbrott, lucka; inom seismologin gränsyta eller smal zon mellan två lager i jordens inre med skilda seismiska egenskaper, t.ex. densitet och utbredningshastighet för olika seismiska vågor.
 10. Proserpina

  Proserpina, antik romersk växtlighetsgudinna associerad med Dis Pater och tidigt assimilerad med grekernas Persefone.