1. disputation

  disputation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: dis-put-at-ion-en
  Svensk ordbok
 2. distorsion

  distorsion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: dis-tors-ion-en
  Svensk ordbok
 3. diskurs

  diskurs´ subst. ~en ~er ORDLED: dis-kurs-en
  Svensk ordbok
 4. godis

  go´dis subst. ~et ORDLED: god-is-et
  Svensk ordbok
 5. desarmera

  desarme´ra verb ~de ~t ORDLED: des-arm-er-ar SUBST.: desarmerande, desarmering
  Svensk ordbok
 6. dimmig

  dimm`ig adj. ~t ORDLED: dimm-ig
  Svensk ordbok
 7. diskussion

  diskussion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: dis-kuss-ion-en
  Svensk ordbok
 8. dissimilera

  dissimile´ra verb ~de ~t ORDLED: dis-sim-il-er-ar SUBST.: dissimilerande, dissimilering; dissimilation
  Svensk ordbok
 9. distribution

  distribution [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: dis-trib-ut-ion-en
  Svensk ordbok
 10. dissimilation

  dissimilation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: dis-sim-il-at-ion-en
  Svensk ordbok