1. diskret

  diskre´t adj., neutr. ~ ORDLED: dis-kret
  Svensk ordbok
 2. dunst

  dunst subst. ~en ~er ORDLED: dunst-en
  Svensk ordbok
 3. diskriminera

  diskrimine´ra verb ~de ~t ORDLED: dis-krim-in-er-ar SUBST.: diskriminerande, diskriminering
  Svensk ordbok
 4. diskutera

  diskute´ra verb ~de ~t ORDLED: dis-kut-er-ar SUBST.: diskuterande, diskutering; diskussion
  Svensk ordbok
 5. disponera

  dispone´ra verb ~de ~t ORDLED: dis-pon-er-ar SUBST.: disponerande, disponering; disposition
  Svensk ordbok
 6. disposition

  disposition [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: dis-pos-it-ion-en
  Svensk ordbok
 7. distans

  distans [-aŋ´s el. -an´s] subst. ~en ~er ORDLED: di-stans-en
  Svensk ordbok
 8. dimension

  dimension [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: di-mens-ion-en
  Svensk ordbok