1. disponibilitet

  disponibilite´t subst. ~en ORDLED: dis-pon-ibil-itet-en
  Svensk ordbok
 2. diskvalifikation

  diskvalifikation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: dis-kvali-fik-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. samdistribution

  sam`distribution subst. ~en ORDLED: sam--dis-trib-ut-ion-en
  Svensk ordbok
 4. diskho

  dis`kho subst. ~n ~ar ORDLED: disk--ho-ar
  Svensk ordbok
 5. diskvalificering

  diskvalifice´ring subst. ~en ~ar ORDLED: dis-kvali-fic-er-ing-en
  Svensk ordbok
 6. dispaschör

  dispaschö´r subst. ~en äv. ~n, ~er ORDLED: dis-pasch-ör-er
  Svensk ordbok
 7. dispaschera

  dispasche´ra verb ~de ~t ORDLED: dis-pasch-er-ar SUBST.: dispascherande, dispaschering
  Svensk ordbok
 8. diskuskastning

  dis`kuskastning subst. ~en ~ar ORDLED: disk-us--kast-ning-en
  Svensk ordbok
 9. diskställ

  dis`kställ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: disk--ställ-et
  Svensk ordbok
 10. diskontinuitet

  diskontinuite´t subst. ~en ORDLED: dis-kon-tinu-itet-en
  Svensk ordbok