1. perspektiv

  perspektiv, uppfattningen av rumsliga förhållanden i synbilden.
 2. DIS

  DIS, förkortning för Draft International Standard, ett slutgiltigt förslag till internationell standard som ännu inte hunnit godtas som standard enligt ISO eller IEC.
 3. Carl Larsson

  Larsson, Carl, född 28 maj 1853, död 22 januari 1919, konstnär.
 4. Dis Pater

  Dis Pater, romersk gud, med gemålen Proserpina härskare över underjorden och dödsriket.
 5. dimma

  dimma, samling av i luften svävande vattendroppar, vanligen med radien 5–10 mikrometer, vilka nedsätter den horisontella sikten till under 1 km.

 6. desinfektion

  desinfektion, oskadliggörande eller bortskaffande av sjukdomsframkallande mikroorganismer i sådan utsträckning att de behandlade föremålen inte sprider smitta.
 7. öga

  öga, hos djur (inklusive människan) ett organ som förmedlar synintryck.
 8. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 9. orografiska effekter

  orografiska effekter, inom meteorologin väderföreteelser som beror på jordytans form.
 10. fylgja

  fylgja (isländska), fylgia, i fornnordisk föreställningsvärld djur-, senare kvinnogestaltad dubbelgångare till människan.