1. arktiskt dis

  arktiskt dis, dis som beror av den koncentration av luftföroreningar, främst sulfat och sot, som förekommer i luften över Arktis under senvintern.
 2. Disa Håstad

  Håstad, Disa, född 1940, journalist och författare, dotter till Elis Håstad.
 3. fylgja

  fylgja (isländska), fylgia, i fornnordisk föreställningsvärld djur-, senare kvinnogestaltad dubbelgångare till människan.
 4. orografiska effekter

  orografiska effekter, inom meteorologin väderföreteelser som beror på jordytans form.
 5. luftmassa

  luftmassa, luftvolym som i fysikaliskt hänseende är homogen och som är några km tjock och några tusental km i horisontell utsträckning.
 6. de-

  de-, förled med betydelsen ’ned-’, ’från-’, ’av-’, ’van-’, ’miss-’, som i deklassera ’nedklassa’ och deformerad ’missbildad’.
 7. maner

  maner (av latin manes ’manerna’, ’de bortgångnas själar’, egentligen ’de goda’), i romersk religion benämning på underjordens makter.
 8. Vanadis

  Vanadis (isländska Vanadís), i fornnordisk mytologi en benämning på gudinnan Freja.
 9. valkyria

  valkyria, valkyrja, i fornnordisk mytologi en kvinnlig gestalt främst knuten till Odens krigarfunktion, ibland ingående i ett anonymt kollektiv.
 10. indiansommar

  indiansommar, vädertyp som förekommer under hösten i främst nordöstra USA.