1. dis

  1dis subst. ~et ORDLED: dis-et
  Svensk ordbok
 2. tropikluft

  tropikluft, varm luftmassa som bildas inom de stationära högtrycken i det subtropiska bältet mellan 20 och 40 graders latitud.
 3. dis

  2dis subst. ~en ~er [di´s- el. di`s-] ORDLED: dis-en
  Svensk ordbok
 4. Nils Kreuger

  Kreuger, Nils, 1858–1930, målare; jämför släktartikel Kreuger.
 5. Hjördis

  Hjördis, även Gördis, kvinnonamn av isländskt ursprung, av fornisländska hjǫrr ’svärd’ och dís (jämför diser).
 6. diskontinuitet

  diskontinuitet, brist på sammanhang (kontinuitet), avbrott, lucka; inom seismologin gränsyta eller smal zon mellan två lager i jordens inre med skilda seismiska egenskaper, t.ex. densitet och utbredningshastighet för olika seismiska vågor.
 7. disjunktiv konjunktion

  disjunktiv konjunktion (latin disiunctivus, av disiungo ’skilja åt’ samt konjunktion), oböjligt ord som förbinder två sidoordnade alternativ.
 8. Proserpina

  Proserpina, antik romersk växtlighetsgudinna associerad med Dis Pater och tidigt assimilerad med grekernas Persefone.
 9. dissa

  dissa, ringakta, förolämpa, tråka, nedvärdera, avspisa.
 10. diener

  diener, alifatiska eller alicykliska föreningar innehållande två kol–koldubbelbindningar.