1. dissociation

  dissociation ett kemiskt ämnes sönderdelning i enklare molekyler, atomer eller joner.
 2. dissektion

  dissektion, anatomisk dissektion, undersökning av en död kropp i syfte att studera dess inre byggnad.
 3. dissipation

  dissipation (latin dissipatio ’skingrande’, ’upplösning’, av dissipo ’utsprida’), omvandling av energi (annan än värmeenergi) till värmeenergi.
 4. dissident

  dissident, person med tro eller åsikter som avviker från de förhärskande eller officiellt gällande.
 5. dissenterlagen

  dissenterlagen, oegentlig benämning på 1860 och 1873 års svenska lagar om ”främmande trosbekännare”.
 6. dissemination

  dissemination (ut)spridning av en sjukdom, t.ex. cancer, eller ett sjukdomsalstrande ämne, t.ex. bakterier.
 7. dissimilation

  dissimilation detsamma som katabolism, metabolisk nedbrytning av ämnen i levande celler, motsatsen till assimilation (anabolism).
 8. dissimilation

  dissimilation förändring av ett språkljud till större olikhet mot omgivande ljud.
 9. dissimulera

  dissimulera, att förneka symtom på sjukdom, att låtsas vara friskare än vad man är (motsatsen till simulera).
 10. dissolvingmassa

  dissolvingmassa, försvenskning av den engelska termen dissolving pulp, fiberråvara för tillverkning av rayon och cellofan samt cellulosaderivat.