1. dissonans

  dissonans [-aŋ´s el. -an´s] subst. ~en ~er ORDLED: dis-son-ans-en
  Svensk ordbok
 2. dissident

  dissiden´t subst. ~en ~er ORDLED: dis-sid-ent-en
  Svensk ordbok
 3. dissociation

  dissociation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: dis-soci-at-ion-en
  Svensk ordbok
 4. osteokondritis dissecans

  osteokondritis dissecans, sjukdom vid vilken en del av ledbrosket med underliggande benvävnad lossnar, vanligen i knäet.
 5. kognitiv dissonans

  kognitiv dissonans, psykologisk term, se dissonansteori.
 6. sclerosis disseminata

  sclerosis disseminata, sjukdom, detsamma som multipel skleros.
 7. förtecken

  förtecken är tecken som används i notskrift för att visa om en ton ska höjas eller sänkas ett halvt tonsteg.
 8. harpa

  harpa, stränginstrument, som omfattar en mångfald varianter med olika namn.
 9. norska

  norska, nationalspråk i Norge och modersmål för de flesta norska medborgare (4,2 miljoner, 2006).