1. njure

  njure, latin ren, pluralis renes, hos ryggradsdjur (inklusive människan) organ som utför huvuddelen av kroppens utsöndring (exkretion) av kemiska ämnen vilka lämnar kroppen med urinen.
 2. proximal stimulus

  proximal stimulus, perceptionspsykologisk term för mönster av ljus, ljud etc. som finns tillgängliga vid sinnesorganen.
 3. konstansfenomen

  konstansfenomen, överensstämmelse mellan varseblivning och en konstant företeelse i omvärlden (distal stimulus), detta utan att man tar hänsyn till den föränderlighet som kännetecknar motsvarande företeelse i det mönster som finns tillgängligt vid sinnesorganet (proximal stimulus).
 4. proximal

  proximal, inom anatomi: belägen nära en utgångspunkt eller ett centrum; motsats: distal.
 5. flenörtsväxter

  flenörtsväxter, Scrophulariaceae, familj växter med omkring 1 600 arter fördelade på drygt 75 släkten.
 6. knä

  knä, knäled, articulatio genus, kroppens största led.
 7. bäckenreservoar

  bäckenreservoar, reservoar av tunntarm, kopplad till ändtarmsöppningen.
 8. regeneration

  regeneration, den process genom vilken förlorad vävnad ersätts genom nybildning av strukturellt och funktionellt identiska celler.
 9. tänder

  tänder, hos ryggradsdjur inklusive människa organ i munhålan vilka används för att fånga byten och/eller för att sönderdela föda, ibland även för försvar.
 10. proximal

  proxima´l adj. ~t ORDLED: prox-im-al
  Svensk ordbok