1. djupstruktur

  djupstruktur (engelska deep structure, d-structure), i transformationsgrammatik den syntaktiska struktur för en mening som genereras av grammatikens bas.
 2. djupgasteorin

  djupgasteorin, teori som bygger på att naturligt förekommande kolväten, främst olja och naturgas, har ett icke-biologiskt ursprung.
 3. djupbergart

  djupbergart, plutonit , plutonisk bergart, magmatisk bergart som, till skillnad från en vulkanisk bergart (ytbergart), stelnat på djup i jordskorpan.
 4. djuphavsberg

  djuphavsberg, en eller flera km höga berg, höjder och vulkankäglor (seamounts och guyoter) som reser sig från djuphavsbottnen.
 5. Ur svenska hjärtans djup en gång

  Ur svenska hjärtans djup en gång, Kungssången, originaltitel Hymn, den svenska kungssången.
 6. djup

  2djup subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: djup-et
  Svensk ordbok
 7. djup

  1djup adj. ~t
  Svensk ordbok
 8. biosfären

  biosfären, sammanfattande benämning på de delar av jorden där liv kan förekomma.

 9. djuphav

  djuphav, ofta använd men ej formell benämning på havets djupare delar, främst de som ligger under kontinentalsockelns yttre gräns, dvs. på ca 200 meters djup.
 10. djupplöjning

  djupplöjning, bearbetning av jordskikt under matjorden, dvs. i alven.