1. djuphavsbäcken

  djuphavsbäcken, mer eller mindre runda eller elliptiska fördjupningar (bäcken) på havsbottnen med djup större än 3 000 m.
 2. djuphavsryggar

  djuphavsryggar finns av två huvudtyper.
 3. djuphavszonen

  djuphavszonen, havsbottnen under kontinentalsockelns yttre gräns på ca 200 meters djup.
 4. djuppressning

  djuppressning, djupdragning, dragpressning, sträckpressning, metod med vilken man från en plan plåt genom pressning tillverkar föremål med visst djup (t.ex. homogena burkar och lådor).
 5. djupgående

  djupgående, det vertikala avståndet mellan vattenlinjen och den djupast belägna delen av ett fartygs undervattenskropp.
 6. djuphavsfauna

  djuphavsfauna, djurlivet i havet nedanför kontinentalsockeln.
 7. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 8. djuppsykologi

  djuppsykologi, gemensam benämning på de riktningar inom psykologin som utgår från bl.a. Freuds psykoanalys och Jungs analytiska psykologi och som betonar det omedvetnas betydelse.
 9. djuphavsslätt

  djuphavsslätt, bottenform som utgör större delen av havsbottnen.
 10. lågkonjunktur

  lågkonjunktur, en period när det råder låg ekonomisk aktivitet och många människor är arbetslösa.