1. lycka

  1lyck`a subst. ~n ORDLED: lyck-an
  Svensk ordbok
 2. avsöndra

  a`vsöndra verb ~de ~t ORDLED: av--söndr-ar SUBST.: avsöndrande, avsöndring
  Svensk ordbok
 3. bestämd

  bestäm´d adj. bestämt ORDLED: be-stäm-da
  Svensk ordbok
 4. stämma

  1stämm`a subst. ~n stämmor ORDLED: stämm-an
  Svensk ordbok
 5. betrakta

  betrak´ta verb ~de ~t ORDLED: be-trakt-ar SUBST.: betraktande; betraktelse (till 2)
  Svensk ordbok
 6. plöja

  plöj`a verb plöjde plöjt, pres. plöjer ORDLED: plöj-er SUBST.: plöjande, plöjning
  Svensk ordbok
 7. balansera

  balansera [-aŋse´ra el. -anse´ra] verb ~de ~t ORDLED: bal-ans-er-ar SUBST.: balanserande, balansering
  Svensk ordbok
 8. sin

  1sin´ pron. sitt sina
  Svensk ordbok
 9. gräva

  grä`va verb grävde grävt, pres. gräver ORDLED: gräv-er SUBST.: grävande, grävning
  Svensk ordbok
 10. behov

  beho´v subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-hov-et
  Svensk ordbok