1. säte

  sä`te subst. ~t ~n ORDLED: sät-et
  Svensk ordbok
 2. teknik

  tekni´k subst. ~en ~er ORDLED: tekn-ik-en
  Svensk ordbok
 3. moral

  mora´l subst. ~en ~er ORDLED: mor-al-en
  Svensk ordbok
 4. välla

  väll`a verb vällde vällt, pres. väller ORDLED: väll-er SUBST.: vällande, vällning (till 2)
  Svensk ordbok
 5. humor

  hu´mor subst. ~n ORDLED: hum-orn
  Svensk ordbok
 6. innehåll

  inn`ehåll subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: inne--håll-et
  Svensk ordbok
 7. förstå

  förstå´ verb förstod ~tt, pres. ~r ORDLED: för-står SUBST.: förstående (till 1 och 2); förståelse (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 8. äkta

  1äk`ta adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 9. reaktion

  reaktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: re-akt-ion-en
  Svensk ordbok
 10. riktig

  rik`tig adj. ~t ORDLED: rikt-ig
  Svensk ordbok