1. tunn

  tunn adj. tunt
  Svensk ordbok
 2. förklara

  förkla´ra verb ~de ~t ORDLED: för-klar-ar SUBST.: förklarande, förklaring
  Svensk ordbok
 3. brygga

  1brygg`a subst. ~n bryggor ORDLED: brygg-an
  Svensk ordbok
 4. led

  3led subst. ~et, plur. ~ äv. ~er ORDLED: led-et
  Svensk ordbok
 5. utgå

  u`tgå verb utgick ~tt ~ngen ~ngna, pres. ~r ORDLED: ut--går SUBST.: utgående (till 1--3); utgång (till 4)
  Svensk ordbok
 6. rot

  rot subst. ~en rötter [röt´-] ORDLED: rot-en
  Svensk ordbok
 7. brunn

  brunn subst. ~en ~ar ORDLED: brunn-en
  Svensk ordbok
 8. avsätta

  a`vsätta verb avsatte avsatt, pres. avsätter ORDLED: av--sätt-er SUBST.: avsättande, avsättning
  Svensk ordbok
 9. luft

  luft subst. ~en ~er ORDLED: luft-en
  Svensk ordbok
 10. hjärta

  hjärt`a subst. ~t ~n, best. f. genitiv sing. ibl. ~ns el. ~nes ORDLED: hjärt-at
  Svensk ordbok