1. Atlanten

  Atlanten, den ocean som skiljer Europa och Afrika från Amerika.
 2. d

  d, egentligen d, beteckning för djup.
 3. däggdjur

  däggdjur, Mammalia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter.
 4. Abraham Lincoln

  Lincoln, Abraham, född 12 februari 1809, död 15 april 1865, amerikansk politiker, USA:s president 1861–65.
 5. idealism

  idealism, en mångtydig filosofisk term som först användes av Leibniz (1702).
 6. Norge

  Norge är ett land i nordvästra Europa.

 7. vattnets kretslopp

  vattnets kretslopp innebär att vatten hela tiden rör sig mellan hav, atmosfär och land.

 8. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 9. meteor

  meteor är ett snabbt lysande streck på natthimlen som uppstår när en liten sten eller ett gruskorn faller in i jordatmosfären.
 10. Dalai lama

  Dalai lama, benämning på Tibets religiösa och politiska överhuvud.