1. institution

  institution, inom samhällsvetenskapen benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till bestående eller återkommande beteendemönster.
 2. Fjodor Dostojevskij

  Dostojevskij, Fjodor Michajlovitj, född 30 oktober (11 november enligt den nya stilen) 1821, död 28 januari (9 februari enligt den nya stilen) 1881, rysk författare.
 3. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 4. skyttegrav

  skyttegrav är en enkel militär befästning som består av ett grävt dike där man kan skjuta på fienden och ändå vara skyddad.
 5. meteor

  meteor är ett snabbt lysande streck på natthimlen som uppstår när en liten sten eller ett gruskorn faller in i jordatmosfären.
 6. korallrev

  korallrev, marint ekosystem kring en kalkstensmassa som huvudsakligen är uppbyggd av skelett av framför allt stenkoraller men även vissa andra marina organismer.

 7. vittring

  vittring, äldre term förvittring, inom geologi nedbrytning och sönderdelning av fast berg och stenblock (även på t.ex. husfasader) till en grusig, sandig eller lerig massa genom mekaniska, kemiska och biologiska processer.
 8. joniserande strålning

  joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.
 9. kognitiv psykologi

  kognitiv psykologi, den del av psykologin som studerar hur människor behandlar information.
 10. amygdala

  amygdala, amygdalakärnan, en nervcellssamling i tinninglobens djup ( corpus amygdaloideum), som bl.a. förmedlar känsloreaktioner och svar på stress.