1. finanskris

  finanskris, allvarlig rubbning i den finansiella marknadens funktion att tillgodose likviditetsbehov och omfördela risker i ekonomin.
 2. Saturnus

  Saturnus är en av de yttre planeterna i vårt solsystem.

 3. tagghudingar

  tagghudingar, Echinodermata, stam marina djur med ca 6 600 nutida arter i alla hav, varav 80 vid svenska västkusten.
 4. meteor

  meteor är ett snabbt lysande streck på natthimlen som uppstår när en liten sten eller ett gruskorn faller in i jordatmosfären.
 5. anarkism

  anarkism, en politisk riktning vars anhängare, anarkister, eftersträvar ett samhälle där individen utsätts för så lite tvång som möjligt.
 6. darwinism

  darwinism, äldre benämning på utvecklings- eller evolutionsläran.
 7. neandertalmänniskan

  neandertalmänniskan, Homo neanderthalensis, art i familjen hominider som levde för 400 000–30 000 år sedan i Frankrike, Belgien, Tyskland, Italien, södra Storbritannien, Spanien och norra delen av Mellanöstern.

 8. kol

  kol, icke-metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 14, kolgruppen; kemiskt tecken C.
 9. vattnets kretslopp

  vattnets kretslopp innebär att vatten hela tiden rör sig mellan hav, atmosfär och land.

 10. lufttryck

  lufttryck, det tryck som atmosfären utövar på varje föremål som den står i kontakt med.