1. slå upp

  slå upp´ verb slog slagit, pres. slår ORDLED: slag-it SUBST.: uppslående, uppslagning
  Svensk ordbok
 2. paradox

  paradox [-dåk´s] subst. ~en ~er ORDLED: para-dox-en
  Svensk ordbok
 3. katastrof

  katastrof [-å´f] subst. ~en ~er ORDLED: kata-strof-en
  Svensk ordbok
 4. eko

  e´ko subst. ~t ~n ORDLED: ek-ot
  Svensk ordbok
 5. himmel

  himm`el subst. himlen äv. ~en el. ~n, himlar ORDLED: himl-en
  Svensk ordbok
 6. tradition

  tradition [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: trad-it-ion-en
  Svensk ordbok
 7. röst

  1röst subst. ~en ~er ORDLED: röst-en
  Svensk ordbok
 8. ton

  1ton subst. ~en ~er ORDLED: ton-en
  Svensk ordbok
 9. tid

  tid subst. ~en ~er ORDLED: tid-en
  Svensk ordbok