1. LD

  LD, letal dos , dödlig dos av ett ämne. Ofta anges den som LD 50.
 2. dosera

  dosera, att bestämma den dos av ett läkemedel som skall tillföras en patient.
 3. kopplingsdosa

  kopplingsdosa, dosa för skarvningar och förgreningar vid elektrisk installation.
 4. dozar

  dozar, storleksbeteckning för handknutna mattor, se dosar.
 5. Niclas Lafrensen

  Lafrensen ( Lavreince), Niclas, d.y., 1737–1807, genremålare, son till Niclas Lafrensen d.ä., som var hans förste lärare.
 6. LD 50

  LD 50, letal dos 50 , den dos av ett ämne som dödar 50 % av en grupp försöksdjur, ofta möss eller råttor.
 7. boosterdos

  boosterdos, begrepp inom vaccinläran.
 8. Gy

  Gy, beteckning för den radiologiska enheten gray för absorberad dos av joniserande strålning.
 9. D

  D, egentligen D, beteckning för absorberad dos; SI-enhet gray (Gy).
 10. rd

  rd, beteckning som kan förekomma för den äldre enheten rad för absorberad dos.