1. testdos

  testdos, en dos (ofta mindre än en vanlig dos) av ett läkemedel eller ett röntgenkontrastmedel som ges för att man skall undersöka om patienten tål medlet, dvs. inte utvecklar t.ex. en allergisk reaktion.
 2. terapeutisk bredd

  terapeutisk bredd, uttryck för säkerheten hos ett läkemedel: avståndet mellan den dos av medlet som är effektiv och den dos som är giftig (toxisk).
 3. dosinteckning

  dosinteckning, den sammanlagda dosen av joniserande strålning över all framtid som en viss verksamhet ger upphov till, t.ex. utsläpp från ett kärnkraftverk.
 4. kollektivdos

  kollektivdos, egentligen kollektiv effektiv dos , mått på strålningsexpositionen för en grupp människor.
 5. maximaldos

  maximaldos, högsta rekommenderade dos för ett läkemedel.
 6. stråldos

  stråldos, mått på energi som överförs till ett bestrålat objekt.
 7. dosering

  dosering (av dos), uppgift om i hur stor mängd, i vilken form (t.ex. tabletter, stolpiller, injektionsvätska) och under hur lång tid ett läkemedel skall ges.
 8. cinkonidin

  cinkonidin, C 19H 22N 2O, alkaloid i kinabark.
 9. triggerdos

  triggerdos, en dos av ett missbruksmedel, t.ex. alkohol, vilken utlöser ett starkt behov av ytterligare tillförsel av medlet.
 10. strålning

  strålning, överföring av energi utan medverkan av något medium.