1. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 2. snusdosa

  snu`sdosa subst. ~n snusdosor ORDLED: snus--dos-an
  Svensk ordbok
 3. dosis

  do´sis subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: dos-is
  Svensk ordbok
 4. dosera

  1dose´ra verb ~de ~t ORDLED: dos-er-ar SUBST.: doserande, dosering
  Svensk ordbok
 5. doslibell

  do`slibell subst. ~en ~er ORDLED: dos--lib-ell-en
  Svensk ordbok
 6. överdos

  ö`verdos subst. ~en ~er ORDLED: över--dos-en
  Svensk ordbok
 7. dosekvivalent

  do`sekvivalent subst. ~en ~er ORDLED: dos--ekvi-val-ent-en
  Svensk ordbok
 8. tournedos

  tournedos [tornedå´] subst. ~en [-då´n] ~er ORDLED: tourne-dos-en
  Svensk ordbok
 9. överdosera

  ö`verdosera verb ~de ~t ORDLED: över--dos-er-ar SUBST.: överdoserande, överdosering
  Svensk ordbok
 10. dosera

  2dose´ra el. dosse´ra verb ~de ~t ORDLED: dos(s)-er-ar SUBST.: dos(s)erande, dos(s)ering
  Svensk ordbok