1. spanska

  spanska är ett språk som talas i Spanien, Mexico, Cuba, Dominikanska republiken och i praktiskt taget hela Central- och Sydamerika utom Brasilien (där man talar portugisiska).
 2. dosimeter

  dosimeter, dosmeter, stråldosmätare, instrument för mätning av stråldos från joniserande strålning.
 3. organdos

  organdos, den stråldos som ett organ är utsatt för när kroppen tillförs en radioaktiv substans för undersökning eller behandling.
 4. medroxiprogesteron

  medroxiprogesteron, derivat av det kvinnliga könshormonet progesteron.
 5. plansprutning

  plansprutning, bekämpningsform genom besprutning med kemiska medel, varvid doser och förfaringssätt bestäms enligt en långsiktig plan.
 6. sedativa

  sedativa, läkemedel som har en lugnande (sederande) och ångestdämpande effekt.
 7. fullmåneansikte

  fullmåneansikte, beteckning för den runda ansiktsform med ökade fettdepåer och ansiktsrodnad som beror på överproduktion av binjurebarkhormoner, framför allt kortisol, eller på långvarig behandling med kortisonpreparat i hög dos.
 8. överbetning

  överbetning, bruk av för höga doser betningsmedel vid behandling av utsäde för att förebygga angrepp.
 9. rad

  rad, namn och beteckning för en äldre enhet för absorberad dos. 1 rad = 0,01 gray (Gy), där gray är SI-enhet.
 10. merbegär

  merbegär, begär att inta mer av en drog sedan man känt effekten (rus, stimulans, verklighetsflykt) av en mindre dos.