1. vegetabilier

  vegetabi´lier subst., plur. ORDLED: veget-abili-er
  Svensk ordbok
 2. proportionell

  proportionell [-ʃonel´] adj. ~t ORDLED: pro-port-ion-ell
  Svensk ordbok
 3. lättbetong

  lätt`betong subst. ~en ORDLED: lätt--bet-ong-en
  Svensk ordbok
 4. dossier

  dossier el. dossié [dosje´] subst. ~n ~er ORDLED: dossi-er-er
  Svensk ordbok
 5. radioaktivitet

  radioaktivitet [ra`- el. -te´t] subst. ~en ORDLED: radio--akt-iv-itet-en
  Svensk ordbok
 6. stryknin

  strykni´n subst. ~et ORDLED: strykn-in-en
  Svensk ordbok
 7. bössa

  böss`a subst. ~n bössor ORDLED: böss-an
  Svensk ordbok
 8. injektion

  injektion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: in-jekt-ion-en
  Svensk ordbok
 9. sil

  1sil subst. ~en ~ar ORDLED: sil-en
  Svensk ordbok
 10. vaccin

  vaccin [vaksi´n] subst. ~et äv. ~en, ~ äv. ~er ORDLED: vacc-in-et
  Svensk ordbok