1. targetdos

  targetdos , inom strålbehandling den absorberade dosen i målområdet (engelska target), det vill säga i den vävnad (tumör) man bestrålar.
 2. dussin

  dussin, antalsenhet innebärande ett tolvtal; 1 dussin = 12 stycken. 12 dussin bildar ett gross.
 3. joniserande strålning

  joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.
 4. tröskelvärde

  tröskelvärde, det minsta värde på en viss faktor vid vilket en viss effekt uppträder, t.ex. den lägsta dos av en toxisk substans som kan ge en biologisk effekt, eller den minsta retning som kan framkalla en fysiologisk effekt.
 5. Frantz Bergs

  Bergs, Frantz, född ca 1697, död 1787, hovjuvelerare från 1742.
 6. pyxis

  pyxis, modern benämning på en antik grekisk vasform, en rund dosa avsedd för t.ex. smycken, smink, medicin eller rökelse.
 7. luktsalt

  luktsalt, starkt doftande saltblandning som förr användes som uppiggande medel.
 8. spårjodprov

  spårjodprov, medicinsk undersökning där man mäter upptaget av en dos radioaktivt jod, vanligen jod-131, i sköldkörteln.
 9. konterfejbössa

  konterfejbössa, dos- eller medaljongformad infattning för miniatyr- eller emaljmålade små porträtt från 1600–1700-talen, ofta av guld eller silver och med ädelstensbesatt ram samt dekor på baksidan.
 10. Sune Enoksson

  Enoksson, Sune, född 1934, sameslöjdare, verksam i Tärna, Lappland, Västerbottens län.