1. kryddosa

  kryddosa, dosa med kyrkkryddor, dvs. små t.ex. anissmakande pastiller, sockergryn och kryddnejlikor, som kvinnor förr i tiden medförde vid gudstjänstbesök och bjöd till de kringsittande.
 2. stetoskop

  stetoskop är ett medicinskt hjälpmedel som man använder för att lyssna på ljud från framför allt hjärtat och lungorna.
 3. diisopropylfluorfosfat

  diisopropylfluorfosfat, fluostigmin, [(CH 3) 2CHO]P(O)F, färglös, mycket giftig vätska, som starkt hämmar enzymet kolinesteras och därmed har nervgaseffekt.
 4. tournedos

  tournedos, en 4–5 cm tjock skiva av mittbiten (”hjärtat”) av oxfilén.
 5. påssjuka

  påssjuka, parotit, parotitis epidemica, infektionssjukdom orsakad av ett virus i familjen paramyxovirus.
 6. dosekvivalent

  dosekvivalent, normaliserat mått på energi som överförs till ett bestrålat objekt.
 7. adosserande

  adosserande, heraldisk term med betydelsen ”frånvänd”.
 8. radioaktivitet

  radioaktivitet, egenskap hos vissa atomkärnor som spontant omvandlas till dotterkärnor under utsändning av joniserande strålning med en för sönderfallet karakteristisk halveringstid.
 9. naturliga toxiner

  naturliga toxiner, giftiga ämnen som produceras av växter, djur och mikroorganismer.
 10. RBE

  RBE, relativ biologisk effekt , värde som används för att jämföra andra strålningsslags biologiska verkan med gamma- eller röntgenstrålningens.