1. liljekonvaljer

  liljekonvaljer, Convallaria, släkte sparrisväxter med tre arter i norra halvklotets tempererade områden.
 2. kontaktfrys

  kontaktfrys, frysutrustning i vilken livsmedlet som skall frysas är i direkt kontakt med en kall metallyta.
 3. hjärtröta

  hjärtröta, sjukdom på betor som orsakas av borbrist och som yttrar sig i små förkrympta hjärtblad, vilka med tiden övergår i en svart röta i nacken och nedåt roten.
 4. smörjning

  smörjning, tillförsel av smörjmedel.
 5. bantävling

  bantävling, cykeltävling på inom- eller utomhusvelodrom.
 6. vattenverk

  vattenverk, anläggning där grundvatten eller ytvatten bereds till dricksvatten.
 7. syrgasbehandling

  syrgasbehandling, oxygenbehandling, medicinsk behandlingsform som tillämpas när syrehalten i blodet sjunker under en viss kritisk nivå.
 8. pulver

  pulver, ansamling av små partiklar av storleksordningen 0,1 μm till 1 mm.
 9. rodel

  rodel, vintersport med specialbyggda kälkar på isade banor, antingen konstgjorda ( konstrodel), eller naturbanor ( naturrodel).
 10. kalkning

  kalkning, tillförsel av kalk till antingen odlingsjord och bete eller till sjöar och vattendrag i syfte att bekämpa försurning.