1. Baal Shem Tov

  Baal Shem Tov (förkortat Besht), egentligen Israel ben Eliezer, född ca 1700, död 1760, judisk profetgestalt, grundare av den chassidiska rörelsen i Östeuropa.
 2. rördrom

  rördrom, Botaurus [-ta u-] stellaris, art i fågelfamiljen hägrar.
 3. John Dover Wilson

  Wilson, John Dover, 1881–1969, brittisk litteraturvetare, Shakespeareforskare.
 4. dymmelveckan

  dymmelveckan, äldre benämning på veckan före påsk, stilla veckan.
 5. Bernardo Dovizi da Bibbiena

  Dovizi da Bibbiena, Bernardo, 1470–1520, italiensk författare, kardinal.
 6. Engelska kanalen

  Engelska kanalen, engelska English Channel, franska La Manche, sund som skiljer Storbritannien från det europeiska fastlandet och utgör den sydliga förbindelsen mellan Atlanten och Nordsjön.
 7. nervsmärta

  nervsmärta, neuropatisk smärta, neurogen smärta, smärta som uppstår vid direkt skada inom perifera eller centrala nervsystemet.
 8. valthorn

  valthorn, inom konstmusiken horn, bleckblåsinstrument med långt, cylindriskt borrat tonrör (cirkulärt böjt två och ett halvt varv), trattformat munstycke, starkt utsvängt klockstycke och minst tre ventiler.
 9. engelska

  engelska heter på engelska English.
 10. Calais

  Calais, stad i Hauts-de-France, norra Frankrike.