1. Christina Wahldén

  Wahldén, Christina, född 1965, författare och journalist, sedan 1987 medarbetare i Svenska Dagbladet.

 2. assisterat självmord

  assisterat självmord, självmordshandling som utförs med hjälp från en annan person, t.ex. genom att hjälparen på uttrycklig begäran tar fram sömnmedel eller annat läkemedel som den berörda personen sedan intar i överdos.
 3. våldsbrottslighet

  våldsbrottslighet, kriminologisk samlingsbenämning på brott som innefattar fysiskt våld eller hot om våld mot person.
 4. Skara stadga

  Skara stadga, kunglig stadga för invånarna i Västergötlands lagsaga, utfärdad av Magnus Eriksson under eriksgatan 1335.
 5. Fritz von Dardel

  von Dardel, Fritz, 1817–1901, tecknare, överintendent, överstelöjtnant; jämför släktartikel von Dardel.
 6. Fay Weldon

  Weldon, Fay, född Birkinshaw 1931, brittisk författare.
 7. sluten ungdomsvård

  sluten ungdomsvård, påföljd för unga lagöverträdare som infördes 1999 och som kan ersätta fängelse för ungdomar mellan 15 och 18 år som gjort sig skyldiga till allvarlig brottslighet.

 8. dubbelmordet i Linköping 2004

  dubbelmordet i Linköping 2004, benämning på två mord som inträffade i Linköping i oktober 2004.

 9. brott

  brott är handlingar som är förbjudna i lagen och som kan leda till ett straff eller en annan påföljd.

 10. asylrätt

  asylrätt, folkrättslig grund för en stat att bevilja en person asyl utan att detta kan anses som en ovänlig handling gentemot dennas hemland.