1. björnkult

  björnkult, riter, ceremonier och trosföreställningar beträffande björnen som ”heligt” eller religiöst betydelsefullt djur.

 2. fridslagstiftning

  fridslagstiftning, lagar till skydd för frid och rättstrygghet i samhället.
 3. jakthund

  jakthund, hund ur någon av de skilda raser som används vid olika former av jakt.
 4. homicidium

  homicidium, detsamma som mord eller dråp.
 5. brott mot liv och hälsa

  brott mot liv och hälsa, sammanfattande benämning på sådana brott mot person som innefattar t.ex. mord, dråp och misshandel.
 6. efeter

  efeter, i det antika Athen medlemmar i en domstol för dråp- och mordprocesser, särskilt sådana där den anklagade hävdade att gärningen varit oavsiktlig.
 7. mansbot

  mansbot, i äldre tid de böter varmed dråp sonades.
 8. ättebot

  ättebot, ättarbot , böter som erlades som gäld för dråp under äldre medeltid.
 9. crime passionnel

  crime passionnel, brott förövat under inflytande av starka känslor.
 10. riddarvisa

  riddarvisa, en balladgenre, särskilt rikt företrädd i Danmark.