1. Cent Nouvelles nouvelles

  Cent Nouvelles nouvelles, egentligen Les Cent Nouvelles nouvelles, samling av 100 erotiska berättelser, tillkommen ca 1456–67 vid det burgundiska hovet.
 2. Peter Land

  Land, Peter, född 1966, dansk konstnär.
 3. Döda själar

  Döda själar, Mjortvyje dusji, ofullbordad roman av den ryske författaren Nikolaj Gogol, utgiven 1842.

 4. kilskrift

  kilskrift, främreorientalisk ord- och stavelseskrift, skriven med kilformade tecken, ofta på lertavlor, ca 3200 f.Kr.–ca 75 e.Kr.
 5. högsäte

  högsäte, husfaderns plats i en nordisk bostad.
 6. Sara Paborn

  Paborn, Sara, född 1972, författare.

 7. Wulf Gyler

  Gyler, Wulf, död ca 1562, kanslisekreterare av tyskt ursprung, först omtalad i Sverige 1523 då han erlade en lösesumma för ett i Kalmar begånget dråp.
 8. Sepp Dietrich

  Dietrich, Josef (Sepp), 1892–1966, tysk generalöverste (1942), pansarspecialist.
 9. dubbelmordet i Linköping 2004

  dubbelmordet i Linköping 2004, benämning på två mord som inträffade i Linköping i oktober 2004.

 10. Federico Fellini

  Fellini, Federico, född 20 januari 1920, död 31 oktober 1993, italiensk filmregissör.