1. drömmil

  drömmil, populär benämning på löpning under fyra minuter på en engelsk mil (1 609,3 m), en klassisk drömgräns i friidrott.
 2. drömvision

  drömvision, stundom nyttjad beteckning för dikt där en människa beskriver syner hon har skådat i drömmen.
 3. drömspel

  drömspel, skådespel som till form och/eller innehåll försöker efterlikna drömmens värld.
 4. Drömkvädet

  Drömkvädet, norsk visionsdikt, se Draumkvedet.
 5. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 6. pornografi

  pornografi, porr, benämning på sinsemellan mycket olika, i underhållande och lustframkallande syfte framställda beskrivningar av människans erotiska liv.

 7. sömn

  sömn, regelbundet återkommande, spontant uppträdande tillstånd med nedsatt förmåga att reagera på yttre stimuli, en form av vila.

 8. René Descartes

  Descartes, René, latiniserat Renatus Cartesius, född 31 mars 1596, död 11 februari 1650, fransk filosof och matematiker.
 9. Salvador Dalí

  Salvador Dalí var en känd spansk konstnär.
 10. Virginia Woolf

  Woolf, född Stephen, Virginia, född 25 januari 1882, död 28 mars 1941, brittisk författare.