1. hägra

  hä`gra verb ~de ~t ORDLED: hägr-ar SUBST.: hägrande
  Svensk ordbok
 2. förverkliga

  förver´kliga verb ~de ~t ORDLED: för-verk-lig-ar SUBST.: förverkligande
  Svensk ordbok
 3. realisera

  realise´ra verb ~de ~t ORDLED: re-al-is-er-ar SUBST.: realiserande, realisering; realisation (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 4. identitet

  identite´t subst. ~en ~er ORDLED: id-ent-itet-en
  Svensk ordbok
 5. verklighet

  ver`klighet subst. ~en ~er ORDLED: verk-lig-het-en
  Svensk ordbok
 6. elak

  e`lak adj. ~t
  Svensk ordbok
 7. upptäcka

  upp`täcka verb upptäckte upptäckt, pres. upptäcker ORDLED: upp--täck-er SUBST.: upptäckande; upptäckt
  Svensk ordbok
 8. tyda

  2ty`da verb tydde tytt, pres. tyder ORDLED: tyd-er SUBST.: tydande, tydning
  Svensk ordbok
 9. slå in

  slå in´ verb slog slagit, pres. slår ORDLED: slag-it SUBST.: inslående (till 1,2,5 och 6), inslagning (till 1,2,5 och 6)
  Svensk ordbok