1. Theodor Kallifatides

  Kallifatides, Theodor, född 12 mars 1938 i Grekland, invandrad till Sverige på 1960-talet, författare, redaktör för BLM 1972–76, professors namn 2000.

 2. divination

  divination (latin divinatio, av divino ’ha gudomlig ingivelse’, ’sia’, ytterst av divus ’gud’), mantik, spådomskonst, konsten att avslöja dold kunskap med hjälp av medel som saknar empirisk anknytning till den kunskap som söks.

 3. Haruki Murakami

  Murakami, Haruki, född 1949, japansk författare och översättare.
 4. Andrée-expeditionen

  Andrée-expeditionen, polarexpedition ledd av S.A. Andrée och genomförd 1897, med syfte att med start från Spetsbergen översegla Arktis och Nordpolen i luftballong.
 5. William Faulkner

  Faulkner (egentligen Falkner), William, född 25 september 1897, död 6 juli 1962, amerikansk författare, en av 1900-talets stora prosaberättare.
 6. amputation

  amputation, att man avlägsnar en del av ett organ eller en kroppsdel, vanligen en del av en extremitet.

 7. färgsymbolik

  färgsymbolik, färger som tecken för stämningar eller föreställningar.
 8. Göran Greider

  Greider, Göran, född 12 december 1959, författare och journalist, chefredaktör för Dala-Demokraten sedan 1999.

 9. Björn Skifs

  Skifs, Björn, född 1947, sångare, scenartist och skådespelare.
 10. medicinman

  medicinman (engelska medicine man), i allmänt språkbruk benämning på en sorts helbrägdagörare, främst bland Nordamerikas urbefolkning.