1. dröm

  dröm är en upplevelse som man har medan man sover.
 2. anafor

  anafor är ett sätt att uttrycka sig som innebär att man upprepar samma ord eller uttryck i början av flera meningar eller versrader.

 3. Salvador Dalí

  Salvador Dalí var en känd spansk konstnär.
 4. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 5. uppenbarelse

  uppenbarelse innebär inom religionen att gudar eller andra högre makter tar kontakt med människor och ofta ger dem ett budskap.
 6. René Descartes

  René Descartes var en fransk filosof och matematiker.
 7. sömn

  sömn är en form av vila.

 8. trans

  trans är ett psykiskt tillstånd som innebär att en person kopplas bort från normal uppmärksamhet på omgivningen och helt går in i sitt inre.
 9. Alice i underlandet

  Alice i underlandet är en berättelse om den lilla flickan Alice som hamnar i ett märkligt land med talande djur, levande spelkortskungar och många andra underliga figurer.
 10. apokalyptik

  apokalyptik är religiösa berättelser om vad som kommer att hända när världen går under eller historien tar slut.