1. drömsk

  drömsk adj. ~t ORDLED: dröm-ska
  Svensk ordbok
 2. drömmare

  drömm`are subst. ~n äv. drömmarn, plur. ~, best. plur. drömmarna ORDLED: drömm-ar-en
  Svensk ordbok
 3. drömmeri

  drömmeri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: drömm-eri-et
  Svensk ordbok
 4. sanndröm

  sann`dröm subst. ~men ~mar ORDLED: sann--drömm-en
  Svensk ordbok
 5. nattmara

  natt`mara subst. ~n nattmaror ORDLED: natt--mar-an
  Svensk ordbok
 6. utopisk

  utopisk [-å´-] adj. ~t ORDLED: utop-isk
  Svensk ordbok
 7. oneiromanti

  oneiromanti´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: oneiro-mant-in
  Svensk ordbok
 8. fördrömd

  fördröm´d adj. fördrömt ORDLED: för-dröm-da
  Svensk ordbok
 9. mardröm

  ma`rdröm subst. ~men ~mar ORDLED: mar--drömm-en
  Svensk ordbok
 10. önske-

  önske- förled
  Svensk ordbok