1. messiansk

  messia´nsk adj. ~t ORDLED: messi-an-ska
  Svensk ordbok
 2. allkonstverk

  all`konstverk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: all--konst-verk-et
  Svensk ordbok
 3. hallucination

  hallucination [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: halluc-in-at-ion-en
  Svensk ordbok
 4. otrevlig

  o`trevlig adj. ~t ORDLED: o--trev-lig
  Svensk ordbok
 5. förtätning

  förtä´tning subst. ~en ~ar ORDLED: för-tät-ning-en
  Svensk ordbok
 6. hägra

  hä`gra verb ~de ~t ORDLED: hägr-ar SUBST.: hägrande
  Svensk ordbok
 7. förverkliga

  förver´kliga verb ~de ~t ORDLED: för-verk-lig-ar SUBST.: förverkligande
  Svensk ordbok
 8. realisera

  realise´ra verb ~de ~t ORDLED: re-al-is-er-ar SUBST.: realiserande, realisering; realisation (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 9. identitet

  identite´t subst. ~en ~er ORDLED: id-ent-itet-en
  Svensk ordbok
 10. verklighet

  ver`klighet subst. ~en ~er ORDLED: verk-lig-het-en
  Svensk ordbok