1. elak

  e`lak adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. upptäcka

  upp`täcka verb upptäckte upptäckt, pres. upptäcker ORDLED: upp--täck-er SUBST.: upptäckande; upptäckt
  Svensk ordbok
 3. tyda

  2ty`da verb tydde tytt, pres. tyder ORDLED: tyd-er SUBST.: tydande, tydning
  Svensk ordbok
 4. slå in

  slå in´ verb slog slagit, pres. slår ORDLED: slag-it SUBST.: inslående (till 1,2,5 och 6), inslagning (till 1,2,5 och 6)
  Svensk ordbok