1. riva

  ri`va verb rev rivit riven rivna, pres. river ORDLED: riv-er SUBST.: rivande, rivning; riv (till 4)
  Svensk ordbok
 2. binda

  1bin`da verb band bundit bunden bundna, pres. binder ORDLED: bind-er SUBST.: bindande, bindning
  Svensk ordbok
 3. öra

  ö`ra subst. ~t öron ORDLED: ör-at
  Svensk ordbok
 4. linje

  lin´je subst. ~n ~r ORDLED: linj-en
  Svensk ordbok
 5. lång

  lång adj. ~t, komp. längre [läŋ´-], superl. längst ORDLED: läng-re
  Svensk ordbok
 6. ut

  ut adv.
  Svensk ordbok
 7. upp

  upp adv.
  Svensk ordbok
 8. till

  1till prep.
  Svensk ordbok
 9. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok