1. drav

  drav, biprodukt från ölbryggning.
 2. drake

  drake, anordning bestående av en lätt ram klädd med väv, papper eller plast, fasthållen med en lina och utformad så att den kan sväva i luften genom vindens inverkan.
 3. dragon

  dragon, ursprungligen beriden soldat som stred till fots; hästen var för en dragon endast ett förflyttningsmedel.
 4. dram

  dram, borgerlig tragedi, dramatisk genre som uppstod under 1700-talet.
 5. historisk dramatik

  historisk dramatik, benämning på dramer som behandlar historiskt stoff, ofta med didaktiskt, politiskt eller religiöst syfte.
 6. Dramaten

  Dramaten, Kungliga Dramatiska Teatern AB, Stockholm, Sveriges nationalscen för talteater, statlig kulturinstitution sedan 1975.

 7. Drakon

  Drakon, enligt den antika traditionen en thesmothet, dvs. lagstiftare i Athen, som omkring år 621 f.Kr. nedtecknade den gällande sedvanerätten.
 8. drag

  drag, samlingsnamn för konstgjorda beten som används vid spinn- och haspelfiske.
 9. dramaturg

  dramaturg, i äldre språkbruk ofta skådespelsförfattare, dramatiker; numera vanligen en person anställd vid en teater med uppgift att granska och bedöma pjäser eller att genom bearbetning göra vissa texter lämpade för sceniskt uppförande.
 10. drabant

  drabant, äldre benämning på måne eller satellit.