1. spastisk pares

  spastisk pares, förlamning till följd av sjukdom eller skada i storhjärna, hjärnstam eller ryggmärg.
 2. parallell

  parallell kallas något som går eller ligger jämsides med något annat.
 3. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring i klimatsystemet som manifesteras i egenskaper som medeltemperatur, nederbördsfördelning och havsnivåer.

 4. hieroglyfer

  hieroglyfer, benämning på den fornegyptiska bildskriften, ibland använd även om andra bildskrifter.
 5. daggmaskar

  daggmaskar, Oligochaeta, klass ringmaskar med ca 3 000 arter, varav 100 i Sverige, såväl på land som i sötvatten och i havet.
 6. Sitting Bull

  Sitting Bull (sioux-namn Tatanka Iyotake), född cirka 1831, död 1890, hövding bland hunkpapa lakota (sioux).

 7. lava

  lava, bergartssmälta (magma) som flutit ut på den fasta jordytan, men även namnet på stelningsprodukten, dvs. lavabergarten.
 8. dragshow

  dragshow, drag, föreställning där män uppträder utklädda till kvinnor eller kvinnor utklädda till män.
 9. dragning

  dra`gning subst. ~en ~ar ORDLED: drag-ning-en
  Svensk ordbok
 10. parallellaxiomet

  parallell`axiomet subst., best. f. ORDLED: parall-ell--axi-om-et
  Svensk ordbok