1. Artabanos V

  Artabanos V, död 224 e.Kr., den siste parthiske storkonungen, son till Vologases V och yngre bror till Vologases VI, som han avsatte efter inbördes strider 213–216.
 2. dubbelstjärna

  dubbelstjärna, system av två stjärnor, observerade mycket nära varandra på himlen.
 3. artificiell intelligens

  artificiell intelligens, AI, dels intelligens som tillskrivs ett datorsystem, dels ett forskningsområde inriktat mot konstruktion av datorsystem som uppvisar intelligent beteende.

 4. Leipzig

  Leipzig, stad i delstaten Sachsen, Tyskland, 190 km sydväst om Berlin; 531 600 invånare (2014).
 5. herrgård

  herrgård, herresäte, större lantegendom med ståndsmässig bebyggelse, byggd på ett sätt som anstod en herreman.
 6. husdjur

  husdjur, djur som lever under människans vård och kontroll och som tillgodoser ekonomiska, sociala, estetiska och andra behov.
 7. Sverigedemokraterna

  Sverigedemokraterna, SD, politiskt parti med nationalistisk och socialkonservativ inriktning, bildat 1988.

 8. apparat

  appara´t subst. ~en ~er ORDLED: ap-par-at-en
  Svensk ordbok
 9. Afghanistankriget 2001–2021

  Afghanistankriget 2001–2021, väpnad konflikt i Afghanistan som USA och dess allierade inledde 2001 med syfte att krossa terrornätverket al-Qaida och den afghanska talibanregimen.

 10. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.