1. muskel

  muskel är en typ av vävnad i kroppen som kan dra ihop sig.
 2. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.

 3. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.

 4. vetenskap

  vetenskap, organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.
 5. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 6. majoritetsval

  majoritetsval, valmetod för att utse representanter i parlament och kommunala församlingar.
 7. Signe Hasso

  Hasso, Signe, född Larsson, 1915–2002, skådespelerska.
 8. korruption

  korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor.
 9. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
 10. dra sig

  dra` sig äv. dra`ga sig verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it
  Svensk ordbok