1. reducera

  reduce´ra verb ~de ~t ORDLED: re-duc-er-ar SUBST.: reducerande, reducering; reduktion
  Svensk ordbok
 2. attack

  attack´ subst. ~en ~er ORDLED: at-tack-en
  Svensk ordbok
 3. restriktion

  restriktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: re-strikt-ion-en
  Svensk ordbok
 4. tynga

  tyng`a verb tyngde tyngt, pres. tynger ORDLED: tyng-er SUBST.: tyngande
  Svensk ordbok
 5. blossa

  blossa [blås`a] verb ~de ~t ORDLED: bloss-ar SUBST.: blossande; bloss
  Svensk ordbok
 6. rabatt

  rabatt´ subst. ~en ~er ORDLED: rabatt-en
  Svensk ordbok
 7. kork

  kork [kår´k] subst. ~en ~ar ORDLED: kork-en
  Svensk ordbok
 8. vandra

  van`dra verb ~de ~t ORDLED: vandr-ar SUBST.: vandrande, vandring
  Svensk ordbok
 9. vädra

  vä`dra verb ~de ~t ORDLED: vädr-ar SUBST.: vädrande, vädring
  Svensk ordbok
 10. såga

  så`ga verb ~de ~t ORDLED: såg-ar SUBST.: sågande, sågning
  Svensk ordbok