1. från

  från prep.
  Svensk ordbok
 2. järnväg

  jä`rnväg subst. ~en ~ar ORDLED: järn-väg-en
  Svensk ordbok
 3. veto

  veto [ve´- äv. ve`-] subst. ~t ~n ORDLED: vet-ot
  Svensk ordbok
 4. hindra

  hin`dra verb ~de ~t ORDLED: hindr-ar SUBST.: hindrande
  Svensk ordbok
 5. ledning

  le`dning subst. ~en ~ar ORDLED: led-ning-en
  Svensk ordbok
 6. strikt

  strikt adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 7. skruv

  skruv subst. ~en ~ar ORDLED: skruv-en
  Svensk ordbok
 8. slöja

  1slöj`a subst. ~n slöjor ORDLED: slöj-an
  Svensk ordbok
 9. sluta

  3slu`ta verb slöt slutit sluten slutna, pres. sluter ORDLED: slut-er SUBST.: slutande (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 10. åder

  å´der el. 1å`dra subst. ~n ådror ORDLED: ådr-an
  Svensk ordbok