1. ledarskap

  ledarskap, det faktiska utövandet av ledningsuppgifter inom t.ex. en stat, en organisation, ett företag eller ett idrottslag.
 2. bläckfiskar

  bläckfiskar, Cephalopoda, klass havslevande blötdjur.

 3. kärnreaktor

  kärnreaktor, anläggning där kärnenergi i stor skala utvecklas genom en kedjereaktion av kärnprocesser.
 4. skelettmuskulatur

  skelettmuskulatur är musklerna som man använder när man rör sig.

 5. stad

  stad, ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning (funktionell definition).

 6. brott

  brott, gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat straff, dvs. böter eller fängelse.
 7. artificiell intelligens

  artificiell intelligens är konstgjord intelligens i form av datorsystem som försöker ”härma” den mänskliga hjärnan.

 8. grafen

  grafen, material bestående av ett enda lager kolatomer inordnade i ett hexagonalt mönster, liknande ett hönsnät.

 9. information

  information, generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former.
 10. vinterkriget

  vinterkriget, ”ärans vinter”, kriget mellan Finland och Sovjetunionen 1939–40.